Commissie Evenementen

De commissie Evenementen zet zich in om jaarlijks minimaal twee leuke evenementen te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote show met buitenlandse keurmeesters of interessante seminars, maar ook workshops en een jaarlijkse clubdag.
Ideeën van onze leden zijn altijd welkom en kunnen gemaild worden naar info@canecorsovereniging.nl.
Mochten er vragen zijn rondom een evenement dan kan je altijd contact opnemen met 
Priscilla Christoffels info@canecorsovereniging.nl

Dutch Cane Corso Association


Vereniging van én voor liefhebbers 
van de Cane Corso Italiano

info@canecorsovereniging.nl

IBAN: NL60BUNQ2208495179
BIC: BUNQNL2AXXX

Ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK onder nummer 73938866