Bestuur Dutch Cane Corso Association

Voorzitter

Anne van Staaveren

Vice-voorzitter

Peter Luesink

Secretaris

Sandra Vork

Penningmeester

Tine Baken

Alg. Bestuurslid

Robert Ruhl

Alg. Bestuurslid

Miranda Spa - Schrik

COMMISSIES

Evenementen 

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Tine Baken

Team leden:
Anne van Staaveren

Doelstelling:

De commissie Evenementen zet zich in om jaarlijks minimaal twee leuke evenementen te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote show met buitenlandse keurmeesters of interessante seminars, maar ook workshops en een jaarlijkse clubdag. 

Training & Sport 

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Anne van Staaveren

Doelstelling:
De commissie Training & Sport heeft als doelstelling de samenwerking tussen hond en baas te bevorderen. De Cane Corso is breder inzetbaar dan de omschrijving in de standaard doet vermoeden. Dit kan in de showring en op het sportveld maar ook tijdens een fijne wandeling.

Gezocht:
Wij kunnen nog een teamlid voor deze commissie gebruiken.