Bestuur Dutch Cane Corso Association

Voorzitter

Peter Luesink

Vice-voorzitter

Miranda Spa - Schrik

Secretaris

Sandra Vork

Penningmeester

Tine Baken

Alg. Bestuurslid

Robert Ruhl