Bestuur Dutch Cane Corso Association

Voorzitter

Rohan Geelhoed

Secretaris

Sandra Vork

Penningmeester

Pauline Nijland

COMMISSIES

Fokkerij & gezondheid

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Roelien van Felius

Team leden:
Ilona Moeken-Souman

Doelstelling:
De Doelstellingen van de Commissie gezondheid en fokkerij zijn ten eerste de algemene gezondheid van de Cane Corso in kaart brengen. Ten tweede willen we de genenpopulatie vergroten en niet verkleinen. Daarnaast willen we fokkers, toekomstige fokkers en geintresseerden informeren, adviseren en stimuleren dit willen we doen door middel van het organiseren van workshops en lezingen op het gebied van gezondheid. 

Werkhonden groep

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Wouter Derwael

Team leden:
Ricardo van Driel / Thomas Coene / Nick van Dijk

Doelstelling:
Er is niet zo heel veel te doen voor ons fantastisch ras, mensen die het ras niet kennen gaan een stapje achteruit voor onze sloebers.

Wij willen er graag voor proberen te zorgen dat we meer kunnen samen komen met onze cc’s, niet zomaar, echt om wat te doen.


Wat willen we doen:

Gehoorzaamheid, de basis van alles.
Pakwerk, de drift die erin zit eruit laten komen op een gecontroleerde manier. Ringtraining, voor sommige heel simpel, voor anderen juist niet. Gedragsproblemen die we aankunnen proberen op te lossen. 
Vriendschappen opbouwen en fijne dagen beleven. 

Uiteindelijk willen we jullie de juiste basis (en nog wat meer) meegeven, want goed begonnen is half gewonnen.
We gaan er samen een toffe boel van maken!

Evenementen 

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Priscilla Christoffels

Doelstelling:
De commissie Evenementen zet zich in om jaarlijks minimaal twee leuke evenementen te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote show met buitenlandse keurmeesters of interessante seminars, maar ook workshops en een jaarlijkse clubdag. 

Gedrag & Gehoorzaamheid 

Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt:
Chris Weeda

Doelstelling:
De commissie Gedrag en Gehoorzaamheid zet zich in om te helpen bij gedragsproblemen bij uw Cane Corso.

Dutch Cane Corso Association


Vereniging van én voor liefhebbers 
van de Cane Corso Italiano

info@canecorsovereniging.nl

IBAN: NL60BUNQ2208495179
BIC: BUNQNL2AXXX

Ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK onder nummer 73938866