Cane Corso

Herplaatsing

Door allerlei oorzaken kan het voorkomen dat een Cane Corso niet meer bij de eigenaar kan blijven en een nieuwe baas zoekt.  

Wij willen hier graag bij helpen door te bemiddelen tussen mensen die hun Cane Corso willen/moeten herplaatsen en mensen die graag een Cane Corso een nieuw huis willen geven. 


Helaas komen er steeds meer Cane Corso's in moeilijkheden. Steeds vaker komen zij in asielen en op verkoop sites als Marktplaats terecht. 

Onze doelstelling is om deze "refuge's" weer aan een goed thuis te helpen, dit dmv bemiddeling en begeleiding.


Procedure / Aanbod herplaatsers

De procedure voor herplaatsing en noodopvang is bedoeld om de fokker, de eigenaar en de
(aspirant) nieuwe eigenaar een kader te bieden. Een kader om te verduidelijken wat bij herplaatsing verwacht mag worden van zowel de DCCA als van de eigenaar en de (aspirant)-nieuwe eigenaar.

Als een eigenaar bij de DCCA aangeeft een hond te willen herplaatsen, wordt deze in eerste instantie verwezen naar de fokker van de hond. (De DCCA wil hun fokkers ook stimuleren dit op te nemen in het koopcontract).

De eigenaar dient (al dan niet met de hulp van de DCCA) zelf contact op te nemen met de fokker. Ook in het geval dat het een importhond betreft zal men eerst de fokker op de hoogte dienen te stellen. De fokker kan namelijk vaak via zijn eigen netwerk een nieuwe eigenaar zoeken of de hond (tijdelijk) opvangen/terugnemen door middel van een afstandsverklaring. Mocht herplaatsing via de fokker niet mogelijk zijn, dan kan de DCCA helpen met het vinden van een nieuwe eigenaar.
In urgente gevallen kan eventueel voor Noodopvang worden gezorgd! (zie verder).


Herplaatsing

De DCCA is bij de herplaatsing van een Cane Corso niet meer dan een intermediair, die de informatie van de te herplaatsen hond beschikbaar stelt op de website om zo de eigenaar en de aspirant-eigenaar met elkaar in contact te brengen. Tijdens deze procedure blijft de hond bij de huidige eigenaar tot een nieuwe eigenaar is gevonden.
Noodopvang is alleen in urgente situaties mogelijk.

De DCCA is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de te herplaatsen hond.

Voorwaarden voor herplaatsing via de DCCA

De eigenaar kan per email contact opnemen met de betreffende contact persoon. Deze aanvraag bevat alle gegevens van de hond, eventuele ziektegeschiedenis, reden van herplaatsing en gedragskenmerken ten aanzien van mensen, kinderen en andere (huis) dieren.
Om voor herplaatsing via de DCCA in aanmerking te komen is het vereist dat de hond in het bezit is van een stamboom. Ook vragen wij een gezondheidsverklaring van een dierenarts en inzage in het medisch dossier van de hond.
 
Bij herplaatsing is de DCCA niet meer dan een intermediair, die de informatie van de hond beschikbaar stelt op de website en Facebook pagina. De DCCA is niet aansprakelijk voor de gezondheid en het gedrag van de betreffende hond.
In principe verblijft de te herplaatsen hond bij zijn huidige eigenaar, tot een nieuwe eigenaar zich aandient. In die periode zijn alle kosten voor voeding, dierenarts e.d. voor rekening van de huidige eigenaar. De huidige eigenaar is vrij om aan de nieuwe eigenaar een aankoopprijs voor de hond te vragen.
 
Wij adviseren koper en verkoper om duidelijke afspraken te maken omtrent koopprijs en proeftijd.
Mocht in de proefperiode blijken dat het geen geschikte plaatsing is, wordt de hond teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Mocht de nieuwe eigenaar de plaatsing ongedaan willen maken, is hij verplicht de hond onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar.
Er kan worden afgesproken wie in de proeftijd verantwoordelijk is voor eventuele dierenartsenkosten.
 
De nieuwe eigenaar verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen en is verplicht na ontvangst van het registratiebewijs de Cane Corso te laten her-registreren op naam van de nieuwe eigenaar.

Kosten

Als de eigenaar van de hond de aanvraag tot herplaatsing via de DCCA instuurt, maakt deze gelijktijdig een bedrag over van € 15.- als deze lid is van de vereniging óf een bedrag van 
€ 20.- als deze geen lid is van de DCCA op bankrekeningnummer: NL60BUNQ2208495179

t.n.v. de Dutch Cane Corso Association, onder vermelding van Herplaatsing + naam hond en eigenaar. Aangesloten fokkers kunnen hun herplaatsers gratis aanbieden op onze website.


Noodopvang

Doelstelling

Informatie, financiële steun en hulp te bieden aan diegenen, die, om welke reden dan ook hun hond (en) niet meer kunnen houden. De financiële steun is in dit geval bedoeld voor de noodzakelijke huisvesting en algemene bestaanskosten van de hond(en) om in voldoende welzijn te kunnen leven, in afwachting van hun herplaatsing. Dit om te voorkomen dat Cane Corso's aan een dierenasiel worden aangeboden.

Opvang en / of bemiddeling van de Cane Corso's die in nood verkeren, waarbij het welzijn van de hond altijd op de eerste plaats komt.

Omstandigheden, waarbij (extra) hulp zal worden geboden :

- Overlijden van de eigenaar. 
- Ziekte van eigenaar(s) waardoor het onmogelijk is geworden de hond te verzorgen. 
- Echtscheidingen, waarbij de hond niet meer gewenst of te veel alleen is.
- Verwaarlozing. 

Verder alles wat met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.


Voldoet uw situatie niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar meent u toch dat er sprake is van een Noodsituatie, neem dan contact op met de DCCA.

Financiën

Personen die afstand willen / moeten doen van hun Cane Corso en gebruik mogen maken van de nood opvang regeling betalen een bedrag van € 150.- als tegemoetkoming in de kosten van de verzorging. Als geregistreerd DCCA - lid betaalt men € 125.- . 
Bij aanmelding dient men de eventuele ziektegeschiedenis van de hond, reden van noodopvang en gedragskenmerken ten aanzien van mensen, kinderen en andere (huis) dieren op te geven. 
Verdere financiële middelen voor de Cane Corso in Nood, komen grotendeels uit donaties en opbrengsten van activiteiten.


De Dutch Cane Corso Association (D.C.C.A.) biedt een contact platform voor mensen die hun Cane Corso willen herplaatsen en mensen die op zoek zijn naar een herplaatser.

De uiteindelijke  “herplaatsing” is uitsluitend een zaak tussen de oude en de nieuwe eigenaar. De D.C.C.A. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de door de eigenaar aan de nieuwe eigenaar  verstrekte informatie over (eventuele) gedragsproblemen en (eventuele) gezondheidsproblemen van de te herplaatsen hond.  Ook de financiële afhandeling van de herplaatsing valt buiten het bereik van de D.C.C.A.

Overigens staat het een ieder te allen tijde vrij om daarnaast een schenking te doen aan de vereniging. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen voor de Cane Corso in Nederland. 

De Dutch Cane Corso Association heeft een bankrekening bij  BUNQ

IBAN: NL60BUNQ2208495179
BIC: BUNQNL2AXXX
t.n.v. De Dutch Cane Corso Association, onder vermelding van "schenking". 

Herplaatsers

Op dit gedeelte van deze pagina vindt u de honden die op dit moment voor herplaatsing in aanmerking komen. 

Momenteel zijn er geen herplaatsers bij ons bekend!