Lidmaatschap

BIJ DE DUTCH CANE CORSO ASSOCIATION (DCCA), EEN VERENIGING VAN EN VOOR FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DE CANE CORSO ITALIANO EN HAAR WERKGROEPEN VOELT U ZICH ALS LIEFHEBBER VAN DIT RAS DIRECT THUIS!

Lid zijn van een vereniging houdt in dat het lid de doelstelling van de vereniging steunt.
ALLE leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering (ALV).


Als lid van de Dutch Cane Corso Association ontvangt u 1x per jaar ons clubblad en iedere maand onze nieuwsbrief. Deze staan boordevol informatie over de Cane Corso Italiano en over de vereniging, verhalen en foto's van de leden, geplande activiteiten en overige wetenswaardigheden.

Daarnaast informeren wij u over en kun je deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vereniging; wandelingen, workshops, lezingen, clubdagen en (kampioenschaps)clubmatches.

Leden die niet enkel de ideeën van de vereniging steunen, maar ook een bijdrage leveren aan het doel van de vereniging in de vorm van inzet zoals bestuurs-/werkgroepsleden en/of evenementenmedewerker, worden wel actieve leden genoemd.

De zogenaamde passieve leden zijn voor de vereniging heel belangrijk omdat zij met hun bijdrage onze club in staat stellen de verschillende taken te kunnen bekostigen. 

Aanmelden als lid 

U kunt zich online aanmelden bij de Ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld. 


U kunt zich ook aanmelden als lid tijdens onze evenementen of activiteiten.


De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen:
€ 30,00 lidmaatschap per jaar + eenmalig inschrijfgeld van €7,50
Elk extra gezinslid betaalt € 7,50 
(u krijgt hiervoor stemrecht op de ALV een gezinslid heeft ook stemrecht op de ALV)
Na 1 Augustus van ieder kalenderjaar betaalt u slechts € 25,00 + €7,50 inschrijfgeld voor het lopende kalenderjaar.

Aanmelden als fokker 

U kunt zich uitsluitend als aangesloten fokker registreren wanneer u in bezit bent van een kennelnummer afgegeven door De Raad van Beheer of  Koninklijke Maatschappij St. Hubertus

Bent u in het bezit van een kennelnummer dan kunt u zich online aanmelden bij de ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld.

Waarom een kennel registratie nummer?
Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups met stambomen te fokken. Met een kennelnaam onderscheidt een fokker zich wél in positieve zin. Honden met een kennelnaam zijn herkenbaar tussen hun soortgenoten. Daarmee geeft de fokker aan trots te zijn op de pups die hij gefokt heeft en helemaal achter zijn manier van fokken te staan. Voor het aanvragen en houden van een kennelnaam moet je als fokker aan bepaalde eisen voldoen. Om deze reden stimuleert de DCCA nieuwe fokkers zich te registreren bij de Raad van Beheer.

Wanneer u nog niet in het bezit bent van een kennel nummer kunt u deze gemakkelijk aanvragen via onderstaande link:
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/aanvragen-kennelnaam/

De kosten verbonden aan het fokkers lidmaatschap bedragen €100,00
Dit bestaat uit € 30,00 lidmaatschap per jaar + eenmalig inschrijfgeld van €7,50
+ lidmaatschapskaart per jaar €62,50
Na 1 augustus van ieder kalenderjaar betaalt u slechts € 20,00 + €7,50 inschrijfgeld
+ lidmaatschapskaart per jaar €62,50 voor het lopende kalenderjaar.

U krijgt hiervoor als fokker;
- Stemrecht op de algemene leden vergadering.
- Vermelding op de website als aangesloten fokker.
- Nest vermelding op de website + puppy bemiddeling.
- Vermelding van uw dekreu(en) op de website.
- Toegang en stemrecht op het fokkers overleg.
- Korting op inschrijving; evenementen, keuringen en seminars/lezingen.
- Op verzoek vooraf gereserveerde plaats tijdens evenementen.
- Korting bij De Raad Van Beheer op het chippen van de pups.
- Korting op medische onderzoeken bij de aangesloten klinieken.
- Korting op het officieel röntgenen HD & ED bij de aangesloten klinieken.
- Gratis puppy pakketjes van onze sponsoren voor uw puppy kopers.
 
Uitsluitend fokkers ontvangen een lidmaatschapskaart.


U kunt zich als fokker hieronder aanmelden.

Let op! U kunt zich uitsluitend als aangesloten fokker registreren wanneer u in bezit bent van een kennelnummer afgegeven door De Raad van Beheer of  Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.

Het volledige beleid van VIJHN omtrent de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die in mei 2018 van kracht is geworden, vind u hieronder

Overigens staat het een ieder te allen tijde vrij om daarnaast een schenking te doen aan de vereniging. Op die manier kunnen we nog meer activiteiten ontplooien en geld beschikbaar stellen voor (gezondheid)onderzoeken naar ons ras.

De Dutch Cane Corso Association heeft een bankrekening bij RegioBank

IBAN: NL17 RBRB 8835 1872 06
BIC: RBRBNL21

t.n.v. De Dutch Cane Corso Association, 
onder vermelding van "schenking".