Commissie Fokkerij & Gezondheid

De Doelstellingen van de Commissie Fokkerij en Gezondheid zijn ten eerste de algemene gezondheid van de Cane Corso in kaart brengen. Ten tweede willen we de genenpopulatie vergroten en niet verkleinen. Daarnaast willen we fokkers, toekomstige fokkers en geinteresseerden informeren, adviseren en stimuleren dit willen we doen door middel van het organiseren van workshops en lezingen op het gebied van gezondheid.

Zie onderstaande link naar de gezondheidsinventarisatie 2016

Dutch Cane Corso Association


Vereniging van én voor liefhebbers 
van de Cane Corso Italiano

info@canecorsovereniging.nl

IBAN: NL60BUNQ2208495179
BIC: BUNQNL2AXXX

Ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK onder nummer 73938866