Aangesloten fokkers

Alle aangesloten fokkers van de DCCA zijn professionals die zich richten op het fokken van gezonde en sociale honden, en zetten zich af tegen misstanden in de branche, werken aan continuïteit door de gezondheid van de pups en ouder dieren voorop te zetten. 

De aangesloten fokkers en leden zijn verplicht zich te houden aan het fokreglement van de vereniging en overkoepelende organisaties zoals De Raad Van Beheer of Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.

Nederland

Fortis et Firmus

Peter Luesink

Vestigingsplaats Terwolde
Gelderland
[email protected] 
06-48179322

Valle da Fiori 

Lisette Kosten
Vestigingsplaats Zevenbergschenhoek
Noord Brabant
https://m.facebook.com/valledafiori/

Compagno Per la Vita

Elize Kootstra

Vestigingsplaats Kallenkote
Overijssel
www.compagnoperlavita.nl

Promessa di Futuro

Sandra Vork
Vestigingsplaats Ommeren
Gelderland
www.canecorsogelderland.nl 

Legati dall'amore

Robert Ruhl
Vestigingsplaats Landhorst

Noord Brabant

[email protected] 

06-10141768

België :

Il Nobile Guardiano

Nathalie van Pottelsberghe
Vestigingsplaats Gottem-Deinze
Oost-Vlaanderen

www.il-nobile-guardiano.be

www.canecorso-nobile.be 

Siamo Sempre Cara

Jimmy en Angela
Vestigingsplaats Eeklo
Oost-Vlaanderen
[email protected] 

Fokkersoverleg

Fokkers zijn voor onze vereniging zeer waardevol.
Veel fokkers hebben een heel uitgesproken mening over dingen waar u wellicht zelf nooit aan zou denken.

Daarom komen ze een aantal keren per jaar bij elkaar om - laten we zeggen - de klokken gelijk te zetten.
Daar komen soms mooie en onverwachte dingen uit voort.
Op deze manier stimuleren wij de onderlinge samenwerking tussen fokkers op een positieve en informatieve manier.


 

Fokkers dienen zich te houden aan het verenigings- fokreglement.
Dit reglement is openbaar gepubliceerd op de website.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.  (art 9.3 VFR)
 
Indien een aangesloten fokker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het VFR zal de commissie fokkerij en gezondheid het bestuur adviseren over eventuele sancties. Deze kunnen variëren van een (officiële schriftelijke) waarschuwing tot het ontzeggen van een lidmaatschap (eventueel voor een bepaalde periode of volledige ontzegging!)


Bij een overtreding waarbij het lidmaatschap wordt ontzegd wordt altijd de naam van betreffende fokker en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd!