Aangesloten fokkers

Alle aangesloten fokkers van de DCCA zijn professionals die zich richten op het fokken van gezonde en sociale honden, en zetten zich af tegen misstanden in de branche, werken aan continuïteit door de gezondheid van de pups en ouder dieren voorop te zetten. En zijn tevens in het bezit van een officieel kennel registratie nummer afgegeven door De Raad Van Beheer of voor Belgie Koninklijke Maatschappij St. Hubertus

Afgelopen maand hebben we “Sei Il Mio Grande Amore” geroyeerd als aangesloten fokker. Deze kennel heeft zich niet aan de volgende punten gehouden van ons fokreglement, te weten het niet doen van een dekaangifte, en het verkopen van pups zonder stamboom. Er is naast waarschuwingsmails ook telefonisch getracht contact op te nemen met de fokker, maar er kwam geen reactie. Als DCCA vinden wij ook communicatie naar elkaar toe heel belangrijk, en betreuren wij deze radiostilte.

De volgende fokkers hebben hun lidmaatschap opgezegd:

Dono Del Cielo

Valle del Futuro


De aangesloten fokkers zijn allen in bezit van een door De Raad Van Beheer of Koninklijke Maatschappij St. Hubertus afgegeven kennel licentie en verplicht zich te houden aan het fokreglement van de vereniging en overkoepelende organisaties De Raad Van Beheer of Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.  

U kunt zich uitsluitend als aangesloten fokker registreren wanneer u in bezit bent van een kennelnummer afgegeven door De Raad van Beheer of  Koninklijke Maatschappij St. Hubertus

Bent u in het bezit van een kennelnummer dan kunt u zich online aanmelden bij de ledenadministratie, waarna u binnen 14 dagen per e-mail van het te betalen bedrag in kennis wordt gesteld.

Waarom een kennel registratie nummer?
Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups met stambomen te fokken. Met een kennelnaam onderscheidt een fokker zich wél in positieve zin. Honden met een kennelnaam zijn herkenbaar tussen hun soortgenoten. Daarmee geeft de fokker aan trots te zijn op de pups die hij gefokt heeft en helemaal achter zijn manier van fokken te staan. Voor het aanvragen en houden van een kennelnaam moet je als fokker aan bepaalde eisen voldoen. Om deze reden stimuleert de DCCA nieuwe fokkers zich te registreren bij de Raad van Beheer.

Wanneer u nog niet in het bezit bent van een kennel nummer kunt u deze gemakkelijk aanvragen via onderstaande link:
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/kennelnaam/aanvragen-kennelnaam/

Daarnaast is het bevorderen van het contact tussen de aangesloten fokkers onderling en liefhebbers van de Cane Corso Italiano een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Hieronder volgt een lijst met bij de vereniging aangesloten fokkers.  

Deze fokkers verbinden zich ertoe het verenigings- fok reglement van de DCCA te respecteren!

Nederland

Compagno Per la Vita

Vestigingsplaats Kallenkote
(Overijssel)
www.compagnoperlavita.nl

Promessa di Futuro

Vestigingsplaats Ommeren 
(Gelderland)
www.canecorsogelderland.nl

La Nostra Forza 

Vestigingsplaats  Eexterveenschekanaal 
(Groningen)
www.lnfcanecorso.nl

Somnium de Custodia 

Vestigingsplaats Hattemerbroek

(Gelderland)
www.somniumequus.com/somnium-de-custodia/

Fokkersoverleg

Fokkers zijn voor onze vereniging zeer waardevol.
Veel fokkers hebben een heel uitgesproken mening over dingen waar u wellicht zelf nooit aan zou denken.

Daarom komen ze een aantal keren per jaar bij elkaar om - laten we zeggen - de klokken gelijk te zetten.
Daar komen soms mooie en onverwachte dingen uit voort.
Op deze manier stimuleren wij de onderlinge samenwerking tussen fokkers op een positieve en informatieve manier.


 

Fokkers dienen zich te houden aan het verenigings- fokreglement.
Dit reglement is openbaar gepubliceerd op de website.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.  (art 9.3 VFR)
 
Indien een aangesloten fokker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het VFR zal de commissie fokkerij en gezondheid het bestuur adviseren over eventuele sancties. Deze kunnen variëren van een (officiële schriftelijke) waarschuwing tot het ontzeggen van een lidmaatschap (eventueel voor een bepaalde periode of volledige ontzegging!)


Bij een overtreding waarbij het lidmaatschap wordt ontzegd wordt altijd de naam van betreffende fokker en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd!