Aangesloten fokkers

Alle aangesloten fokkers van de DCCA zijn professionals die zich richten op het fokken van gezonde en sociale honden, en zetten zich af tegen misstanden in de branche, werken aan continuïteit door de gezondheid van de pups en ouder dieren voorop te zetten. 

De aangesloten fokkers en leden zijn verplicht zich te houden aan het fokreglement van de vereniging en overkoepelende organisaties zoals De Raad Van Beheer of Koninklijke Maatschappij St. Hubertus.

Nederland:

Amare Per Sempre

Marieke Keurhorst

Vestigingsplaats Terwolde
(Gelderland)
info@amarepersempre.nl 

Leonie Dreise-Ram 

Vestigingsplaats Sebaldeburen

(Groningen)
info@leoniesnishikigoi.nl

Fortis et Firmus

Peter Luesink

Vestigingsplaats Terwolde
(Gelderland)
info@firmusbouwadvies.nl 
06-48179322

Valle da Fiori 

Lisette Kosten
Vestigingsplaats Zevenbergschenhoek 
(Brabant) 
https://m.facebook.com/valledafiori/

Sabien Alonso

Vestigingsplaats de Kwakel
(Noord-Holland)
hondenschool4feet@gmail.com
06-28391174

Compagno Per la Vita

Elize Kootstra

Vestigingsplaats Kallenkote
(Overijssel)
www.compagnoperlavita.nl

La vita Bella 

Laura van Raaij
Vestigingsplaats Sint Oedenrode
(Limburg)
www.canecorsolavitabella.nl

Promessa di Futuro

Sandra Vork
Vestigingsplaats Ommeren 
(Gelderland)
www.canecorsogelderland.nl

Somnium de Custodia 

Ilona Moeken-Souman
Vestigingsplaats Hattemerbroek

(Gelderland)
www.somniumequus.com/somnium-de-custodia/

België :

Il Nobile Guardiano

Nathalie van Pottelsberghe
Vestigingsplaats Gottem-Deinze
(Oost-Vlaanderen)

www.il-nobile-guardiano.be

www.canecorso-nobile.be 

 

17-10-2021
Afgelopen maand heeft het bestuur besloten voor de volgende ledenraad het voorstel in te dienen om kennel Chiaro e Tondo te ontzetten uit het lidmaatschap, en hangende de besluitvorming  Chiaro e Tondo op de vergadering te schorsen.
Inmiddels hebben zij beiden ook zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar dat doet niet af aan het feit dat wij op de eerstvolgende (B)ALV de ontzetting voor zullen leggen aan onze leden.
Deze kennel heeft zich niet gehouden aan ons fokreglement, te weten het te vroeg meegeven van pups aan pupkopers waarvoor al een waarschuwing is gegeven, het niet melden van een dekking en geboorte van een teef die binnen een jaar na het vorige nest alweer een nest heeft gekregen, en dus ook het te vroeg weer fokken met deze teef. Ook zijn andere klachten bij het bestuur binnengekomen over de gezondheid van verkochte pups.
Tijdens de schorsing, en wachtende op de besluitvorming van de (B)ALV worden alle voordelen van het lidmaatschap als zijnde pupbemiddeling, korting op inschrijving bij shows en dergelijke opgeschort.

Het Bestuur. 

Fokkersoverleg

Fokkers zijn voor onze vereniging zeer waardevol.
Veel fokkers hebben een heel uitgesproken mening over dingen waar u wellicht zelf nooit aan zou denken.

Daarom komen ze een aantal keren per jaar bij elkaar om - laten we zeggen - de klokken gelijk te zetten.
Daar komen soms mooie en onverwachte dingen uit voort.
Op deze manier stimuleren wij de onderlinge samenwerking tussen fokkers op een positieve en informatieve manier.


 

Fokkers dienen zich te houden aan het verenigings- fokreglement.
Dit reglement is openbaar gepubliceerd op de website.

In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR.  (art 9.3 VFR)
 
Indien een aangesloten fokker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het VFR zal de commissie fokkerij en gezondheid het bestuur adviseren over eventuele sancties. Deze kunnen variëren van een (officiële schriftelijke) waarschuwing tot het ontzeggen van een lidmaatschap (eventueel voor een bepaalde periode of volledige ontzegging!)


Bij een overtreding waarbij het lidmaatschap wordt ontzegd wordt altijd de naam van betreffende fokker en de overtreding in het verenigingsorgaan en op de website gepubliceerd!